ΣΕΛΑΣ Newsletter

NEWSLETTER NO 2

Το δεύτερο NewsLetter είναι μία επισκόπηση της προόδου των εργασιών του Σέλας, στις οποίες υπάρχουν συνοπτικά αποσπάσματα από δημοσιεύσεις οι οποίες προέκυψαν στην διάρκεια του έργου, καθώς από επιστημονικά συνέδρια στα οποία συμμετείχαν οι έταιροι στα πλαίσια του έργου Σέλας. Στη συνέχεια, αναφέροναι και αναλύονται προβλήματα που προέκυψαν  και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης. Τέλος, γίνεται μια αναφορά και παρατίθονται φωτογραφίες κατά τα διάρκεια των πειραμάτων που έγιναν σχετικά με τα φωτοβολταϊκά. 

NEWSLETTER NO 1

Στο πρώτο NewsLetter αναφέρεται στον στόχο του έργου Σέλας. Ουσιαστικά είναι ένα Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών σε αυτοκινητόδρομους. 

Για περισσότερα σχετικά με το NewsLetter πατήστε εδώ

Εγγραφή στο RSS - ΣΕΛΑΣ Newsletter