2/2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΛΙΑ ΒΑΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΕΣ

2/2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΛΙΑ ΒΑΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ, ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΕΣ

Ελληνικά

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το δεύτερο μέρος της παρουσίασης: