1/4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΛΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ (DSSCS) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ>, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 06/07/2022

1/4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΛΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ (DSSCS) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ>, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 06/07/2022

Ελληνικά

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο