1/3 Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στο workshop στις 6/7/22 με θέμα: Συμπεριφορά των DSSCs κάτω από θερμική και φωτεινή καταπόνηση

1/3 Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στο workshop στις 6/7/22 με θέμα: Συμπεριφορά των DSSCs κάτω από θερμική και φωτεινή καταπόνηση

Ελληνικά

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο: