ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 3Δ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΒ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 3Δ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΒ

Ελληνικά

Παρουσίαση διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη σχεδίαση και εκτύπωση 3Δ βάσεων στήριξης ΦΒ, και δοκιμή τους σε πραγματικές συνθήκες