ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ελληνικά

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ- ΕΚΕΤΑ  στις εγκαταστάσεις ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στις 01/12/2021, με θέμα την πιλοτική εφαρμογή όπου συζητήθηκαν και αναλύθηκαν  οι προτεινόμενες ιδεές για την διεξαγωγή του πιλοτικού.