ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: Η τεχνική της ευαισθητοποίησης με χρωστική

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WORKSHOP ΣΤΙΣ 6/7/22 ΜΕ ΘΕΜΑ: Η τεχνική της ευαισθητοποίησης με χρωστική

Ελληνικά

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση: