Επισκεψη στον χωρο του πιλοτικου (Διοδια Αναληψης)

Επισκεψη στον χωρο του πιλοτικου (Διοδια Αναληψης)

Ελληνικά

Κατόπιν συμφωνίας στο plenary που έλαβε μέρος διαδικτυακά στην πλατφόρμα του zoom, οι έταιροι Εγνατία και Εκετά επισκέφτηκαν τον χώρο του πιλοτικού για επιπλέον μετρήσεις για την μελλοντική τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και καλωδιώσεων για την σύνδεση των προηγούμενων με τις IoT συσκευές που θα χρειαστούν για την αποστολή ψηφιακής πληροφορίας που θα συλλέγεται από τα φωτοβολταϊκά και από άλλους αισθητήρες.