ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Ελληνικά

Έπειτα από επίσκεψη των εταίρων του ΣΕΛΑΣ στα διόδια της Ανάληψης έγιναν συζητήσεις/μετρήσεις που αφορούσαν την εφαρμογή του πιλοτικού (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών). Οι έταιροι του ΣΕΛΑΣ συζήτησαν για την πρόοδο του πιλοτικού και φαίνονται αρκετά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα