ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ

Ελληνικά

Στο τέυχος Μάιος - Ιούνιος 2022 του Newsletter του ΕΚΕΤΑ, έγινε αφιέρωμα στο έργο ΣΕΛΑΣ. 

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε το αρχείο εδώ