Π7.4 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Αναφορά που θα περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιεύσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Έργου σε ό,τι αφορά τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.