Π7.2 Το οικοσύστημα ΣΕΛΑΣ

Θα υλοποιηθεί τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις αρχές λειτουργίας και τις δυνατότητες του ΣΕΛΑΣ. Θα υλοποιηθεί μελέτη μελλοντικής αξιοποίησης και ανάλυση κόστους-οφέλους σε όλο το δίκτυο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Οδού.