Π7.1 Πλάνο υλοποίησης & αξιολόγησης πιλοτικής εφαρμογής

Θα υλοποιηθεί ο προγραμματισμός ενεργειών του ΣΕΛΑΣ στην ΕΓΝΑΤΙΑ Οδό, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου, καθώς και περιβαλλοντικών συνθηκών. Θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία αξιολόγησης, σύμφωνα με τεχνο-οικονομικά κριτήρια.