Π6.1 Πρωτότυπο Σύστημα ΣΕΛΑΣ

Θα οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες διασύνδεσης των επιμέρους υπομονάδων που θα διαμορφώσουν το τελικό σύστημα ΣΕΛΑΣ. Οι κύριοι στόχοι του έργου που έχουν τεθεί θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί, αναμένοντας την τελική εφαρμογή στον πιλότο.