Π5.2 Υποσύστημα Μπαταριών ΣΕΛΑΣ

Θα υλοποιηθεί το πλάνο εγκατάστασης στην ΕΓΝΑΤΙΑ Οδό, καθώς και η μελέτη απόδοσης των συσσωρευτών ΣΕΛΑΣ σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας