Π4.4 Προγνωστικές μέθοδοι αναγνώρισης σφαλμάτων

Μέσω της συλλογής δεδομένων από τους Φ/Β συλλέκτες (inverter), τις μπαταρίες και της συσχέτισης με κλιματικές συνθήκες θα επιχειρηθεί η πρόγνωση σφαλμάτων και ανάγκης επισκευών των υποσυστημάτων του ΣΕΛΑΣ.