Π4.2 Αλγόριθμοι πρόβλεψης των ενεργειακών αναγκών

Κλιματολογικά δεδομένα, πληροφορίες κυκλοφοριακών συνθηκών και ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης θα ομαδοποιηθούν και μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης θα προβλεφθούν οι μελλοντικές καταστάσεις.