Π4.1 Ευφυές Εργαλείο Διαχείρισης

Ανάπτυξη cloud-based πλατφόρμας η οποία θα μπορεί να συνδεθεί με τα υποσυστήματα του ΣΕΛΑΣ (Φ/Β Συσσωρευτές ενεργειακοί μετρητές κλπ.) μέσω κατάλληλων διεπαφών και πρωτόκολλων επικοινωνίας ώστε να υποστηρίξει απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργικών χαρακτηριστικών.