Π3.5 Μηχανισμός συντήρησης και αυτοκαθαρισμού των Φ/Β

Ένας καινοτόμος μηχανισμός αυτοκαθαρισμού θα υλοποιηθεί, μέσω της συνδυασμένης χρήσης νανοτεχνολογιών φωτοκαταλυτικής αντιρρύπανσης και φωτοεπαγόμενης υπερυδροφιλικότητας