Π3.4 Νυχτερινός Φ/Β σταθμός ΣΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Π3.2-Π3.3, θα καθοριστεί η επιλογή και το πλάνο εγκατάστασης των Φ/Β συλλεκτών με τη βέλτιστη γεωμετρία τοποθέτησης, στο κατάλληλο ύψος και με την κατάλληλη ευκαμψία πλαισίων. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις της απόδοσης των Φ/Β αφού τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στην οδική αρτηρία της Εγνατίας.