Π3.3 Συνθήκες φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες

Θα προσομοιωθεί η ένταση και η κατανομή της ακτινοβολίας των διαφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούν τις σχετικές οδικές αρτηρίες, σε συνάρτηση με τη θέση του Φ/Β στοιχείου, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση των Φ/Β σε αντίστοιχες συνθήκες.