Π3.2 Ενεργειακή απόδοση των Φ/Β τεχνολογιών ΣΕΛΑΣ σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού

Θα μελετηθεί η απόδοση των Φ/Β σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας και σύγκριση σε 24ωρη και ετήσια βάση, καθώς και μελέτη γήρανσης των διαφορετικών υλικών