Π1.3 Σενάρια Χρήσης

Θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σενάρια χρήσης που θα περιλαμβάνουν τις πιλοτικές εφαρμογές, καθώς και τις εφαρμογές που θα προσομοιωθούν (Σταθμοί Ηλεκτρικών αυτοκινήτων/Έξυπνο ς Φωτισμός).