Π1.2 Αρχιτεκτονική ΣΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος (Π1.1), η συνολική αρχιτεκτονική θα παρουσιαστεί, όπου θα διαφαίνονται όλα τα απαραίτητα δομικά στοιχεία του ΣΕΛΑΣ και η μεταξύ τους διασύνδεση (ηλεκτρικές συνδέσεις και μεταφορά δεδομένων)